Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

 

Wartość projektu: 328 153,71 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 328 153,71 zł.

 

 

Dofinansowanie Projektu (umowa nr POIR.03.04.00-24-0789/20-00): Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy dla PPUH „SIGMA-LI” SPÓŁKA JAWNA” WIEJACHA Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.